Area main nature reserve@2x Meåsflon

Den dominerande tallskogen bär spår efter skogsbränder i form av kolade stubbar och invallade brandskador på tallstammarna. Lågor i olika nedbrytningsstadier hyser vedlevande svampar, mossor, lavar och insekter. I de östra delarna finns inslag av lövträd som asp och sälg. Speciellt sälgarna är rikligt klädda i lunglav. Marken är rik på kalk och det opåverkade markvattnet gynnar en rad vackra och speciella växter. Bland andra kan du få se orkidéer som guckusko och tvåblad, men även trolldruva, kransrams och blåsippa. En kalkkrävande mossa att hålla utkik efter är kranshaksmossan.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Följ väg E45 norrut från Östersund cirka 14 kilometer. Sväng höger mot Åsen och kör cirka 9 kilometer innan du tar av höger in på Parkvägen. 900 meter in på Parkvägen delar sig vägen och du svänger vänster och kör cirka 2 kilometer. Vid nästa korsning tar du vänster in på Skjörbuvägen och kör 200 meter innan du svänger höger in på Skavåsvägen. Efter cirka 1 km är du framme vid naturreservatet.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse