Midsommarfjället

Midsommarfjällets nordostvända sluttningar kläs av en luckig och hänglavsprydd granskog. Högst upp i sluttningarna tar knotig fjällbjörkskog vid. Det går att hitta gamla stubbar här och var men under de senaste 100 åren har graden av mänsklig påverkan varit blygsam. Skogen har skött sig själv och kännetecknas av att det finns träd i alla åldrar, knotiga lövträd, senvuxna granar och ett stort inslag av gamla träd och multnande ved.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse