Area main nature reserve@2x Nabben

Nabbens väldigt gamla tallskog utmärker sig genom den höga tillväxttakten. Det är inte ovanligt att hitta 30 meter höga tallar som har en diameter i brösthöjd på 50 centimeter. Dessutom finns många spår efter bränder. I den magra tunna förnan trivs en hel del mykhorrizabildande marksvampar väldigt bra. Några sällsynta arter taggsvamp och goliatmusseronen har hittats. Mindre områden granskog, främst i svackor och fuktiga sluttningar, har undkommit senaste branden och därför hunnit anta naturskogskaraktär med lågor och torrakor. Där kan man hitta vedsvampar som rynkskinn, lappticka och ullticka.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Utgå från Rossön. Vid korsningen intill Bodums kyrka svänger du av mot Bovattnet. Håll höger i korsningen efter järnvägen. Strax innan Bovattnet tar du vänster när vägen delar sig. Efter fyra kilometer svänger du in vänster på en mindre skogsbilväg, precis efter du har passerat under en kraftledning. Håll höger när vägen delar sig, så att du rundar Älgtjärnen. Efter tre kilometer kommer du till en vändplan, då har du Nabbens naturreservat på vänster sida

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse