Area main nature reserve@2x Nordanbergsberget

Det här är en så kallad kalkbarrskog, en ovanlig och väldigt skyddsvärd skog. Här växer blåsippa, trolldruva, tibast och om man tittar noga och är i skogen vid rätt tidpunkt så kan man upptäcka ovanliga marksvampar och orkidéer som är trivs just i kalkbarrskog.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse