Area main nature reserve@2x Nyvallen Rännberget

Det susar i de gamla granarna som i det tuffa klimatet men aldrig förmår att växa sig riktigt stora. Desto mer välmående är den tretåiga hackspetten som lever ostört under bästa förhållanden. Det enda spår av människor man lägger märke till här är den gamla övergivna vallen vid tjärnen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Per-Olof Eriksson

Jämtlands läns länsstyrelse