Area main nature reserve@2x Olanderbodarna

På transporterade isälvssediment med stort inslag av kalk växer denna blandbarrskog. Det finns ungefär lika mycket tall som gran med ett inslag av grova lövträd. Exempelvis har aspar med en imponerande diameter i brösthöjd av 75 centimeter hittats. På en gammal tallstubbe har det hittats fyra brandskador från olika bränder i området. Förr i tiden var det vanligt att det brann i skogarna. Finns det kalk i marken trivs lite ovanligare växter än man är van vid. I det här reservatet har det hittats bland annat svart trolldruva, finbräken, kanelros, skogsvicker och kransrams.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Olanderbodarna ligger ungefär mitt emellan Krokom och Lit, alldeles vid gränsen mot Östersunds kommun. Om man åker från Lit mot Krokom på norra sidan om Indalsälven, passerar man först vattendraget Långan och kommer sedan till byn Litsnäset. I Litsnäset tar man av mot norr längs en skogsbilväg. Efter cirka 5 kilometer tar man sedan av mot väster och når efter cirka 500 meter naturreservatet.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse