Area main nature reserve@2x Önet

Önet är ett härligt stycke natur med gammal granskog full med lika imponerande, grova aspar och säljar. Skogen sjuder av liv och en ljudlig trumvirvel som bryter av sångfåglarnas morgonkonsert visar att hackspetten är vaken. I aspens bohål kurar ugglan som just gått till vila efter nattens värv.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse