Revaberget

Här finns det populära utflyktsmålet Meåfallet. Det är ett ställe som är lätt att ta sig till. I de näringsrika gran- och lövskogarna kan du få se en rad spännande växter, insekter och svampar. Bland annat gräset skogsrör. I vissa delar av reservatet har det pågått bete och skörd av hö till mitten på 1950-talet. Där finns förutsättningar att hitta den sällsynta bombmurklan. När vattnet i Indalsälven började regleras på 1950-talet skapades en strand mellan berget och älven. Där kan du hitta en av Jämtlands största förekomster av växten klådris.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Sväng i Bispgården av från väg 87 och ta väg 86 mot Utanede. I Utanede svänger du vänster mot ner mot älven och Hölleforsens kraftverk. Kör över kraftverksdammen och sväng sedan vänster. Där kraftverksområdet tar slut tar en mindre grusväg vid. Efter ungefär 1,5 kilometer når du naturreservatet Revaberget och efter ytterligare två kilometer kommer du fram till Meåfallet och parkerings-platsen där.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse