Area main nature reserve@2x Rödmyrmyren

När skogen sluter sig över stigen möts du av en liten späd ormbunke i dunklet under granarna. Guckuskon kräver mer uppmärksamhet med sina färgglada blommor. Reservatet består av två större våtmarksområden, Rödmyrmyren och Rotmyren, och den omkringliggande skogen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse