Area main nature reserve@2x Rutfjället

Här får du uppleva en svamprik och luckig kalkbarrskog, vilket är en mycket ovanlig typ av natur. Kalkbarrskogen domineras av gran. Den kalkrika marken ger en bördig och örtrik växtlighet. Området har betats av djur under många år. Det omfattande skogsbetet gynnar mykorrhizasvampar. Det är svampar som samarbetar med växter och träds rötter för att samla in näring. Svamparna är också beroende av att det alltid har funnits gamla träd i skogen. I just kalkbarrskogar kan du hitta en rad sällsynta och namnrika svampar, till exempel kryddspindling eller krusbärskremla.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Området nås söderifrån genom att i Pilgrimstad ta Bällstavägen norrut från E14, följa vägen cirka en och en halv kilometer till strax före Hanåsen by. Därifrån går det att promenera eller cykla cirka två kilometer fram till naturreservatet. Under senare delen av år 2020 kommer det att sättas upp en informationsskylt vid Hugobuan.

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse