Sandtjärndalen

För gammelgranarnas hänglavsgardiner åt sidan och se glittrande tjärnar, dramatiska branter och knotiga gamla tallar. I fuktiga kärr syns orkidéer, och hackspettarna underhåller med trumkonsert. Här finns öring i bäcken och ovanligt gott om skogsfåglar som orre, tjäder och järpe.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse