Area main national park@2x Sonfjällets nationalpark

Nästan oavsett var du befinner dig i Härjedalen så avtecknar sig Sonfjällets karaktäristiska siluett mot horisonten.

Det här är björnens hemvist. Området betraktas idag som ett av landets björntätaste med en permanent björnstam som vandrar över stora delar av parken. Här finns även en stor älgstam och lodjur.

Nationalparken är också ett område med sällsynt tydliga och välbevarade geologiska former, skapade av vatten från inlandsisens avsmältning. På fjällsluttningarna finns ett omfattande system av så kallade skvalrännor, som bildats genom rinnande vatten längs den smältande iskanten.

En annan rest från istiden som ger området sin karaktär, är de ofantligt många stenblocken. Av naturens krafter ofta ordnade i rutmönster, så kallade stenringar.

Källa: sverigesnationalparker.se

Att göra:
  • Area main national park@2x Nationalpark

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse