Slättbrännberget

Här får gamla eldhärjade tallar och urskogslik granskog stå i fred. I öster dominerar tallen på torr hällmark och i väster växer granarna höga. I mitten rinner Oxsjöån, bitvis i en djupt nedskuren ravin. Sällsynta lavar och trummande hackspettar trivs på de knotiga stammarna.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse