Stuguåberget

Den gamla och nästan orörda tallskogen har utsatts för många bränder. Skador på tallstammarna, så kallade brandljud, ses ofta. Det finns död ved som kan vara ikullfallna trädstammar men också högstubbar som står kvar. Naturtypen brandpräglad gammal tallskog är ovanlig då skogsbränder nu för tiden bekämpas effektivt. Det är också så att det finns flera arter som är beroende av bränder. Därför kommer Stuguåbergets naturreservat att skötas genom att Länsstyrelsen på ett säkert och kontrollerat sätt bränner delar av reservatet med relativt långa tidsintervall.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Till naturreservatet tar man sig enklast med bil. Från Östersund följ E14 söderut mot Sundsvall. Cirka 5 kilometer efter Bräcke sväng höger mot Bensjön. Efter drygt 8 kilometer sväng höger mot Löningsberg. I Löningsberg fortsätt norrut mot Öster-Märlingen. Efter knappt 3 kilometer sväng vänster mot Märlingsberget. Total körsträcka från Östersund till Stuguåbergets naturreservat är drygt 90 kilometer.

Kontakta oss

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse