Area main nature reserve@2x Torvalla urskog

Trafik och bostadsområden känns avlägsna när stigen leder djupt in i skogens dunkel. Grova skrovliga stammar, hängande lavdraperade grenar och omkullvälta träd skapar en spännande och trolsk värld. Blåbärsriset täcker marken med en skimrande grön matta.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse