Area main nature reserve@2x Tysjöarna

Aktuellt

Observera att rampen från norra entrén (Kännåsen) är avstängd under perioden 10 augusti till 1 november. Vi hänvisar besökare att ta sig in i området via södra och västra entréerna. Se mer info vi Länsstyrelsens hemsida, länk finns här ovan.

Tysjöarna är ett av länets finaste tätortsnära natur- och friluftsområden.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse