Valletjärnarna

Valletjärnarnas naturreservat är som en riktig sagoskog, med mjuk mossa och grova tallar. Det finns mycket döda träd, både gamla talltorrakor och granar som multnar på marken. I områdets nordvästra del ligger en vackert belägen skogstjärn. Här är en trevlig plats för en fikapaus.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Rectangle 1   la nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse