Ålsta hage

Ålsta hage ligger söder om Säbysjön nära Barkarbystaden. Där betar en långhårig, långhornad koras som heter Highland cattle. Tack vare kornas betande trivs växter som backsmörblomma, brudbröd och mandelblomma tillsammans med fjärilar som blåvingar och bin som ängsbandbiet. För den träningsintresserade finns det ett utegym strax söder om Ålsta hage.

I början av 1500-talet fanns det fyra gårdar här och Ålsta var vid den tiden en av Järfällas största byar. Under åren som gick bytte gårdarna ofta ägare och på 1800-talet ägdes marken av den stora gården Säby.

Militära lämningar

I början av 1900-talet köptes både Säby och Ålsta av staten för att användas som militärt övningsområde. Barkarby flygfält blev ett viktigt militärt flygfält under andra världskriget och under det kalla kriget. De tydligaste lämningarna vid Ålsta från den tiden är resterna av de kanonvärn som stått uppe på höjden av kullen. Kanonvärnen byggdes av betong och sten för att skydda flygplatsen från anfall från luften. De flesta anläggningarna har tagits bort, men det finns fortfarande tydliga spår kvar i hagen.

Hackspett eller orm?

Här finns också en av våra mindre kända hackspettar, göktytan. Den är brungrå och håller mest till på marken, där den letar efter smaskiga småkryp. Göktytan kan inte hacka ut något eget bohål utan behöver redan färdiga bohål eller fågelholkar. När en göktyta blir skrämd eller hotad kan den ringla med halsen och till och med väsa som en orm. Detta skrämmer rovdjur som vill ta fågeln.

Faciliteter:
  • Järfällas naturpärlor
Hitta hit:

Det går bra att cykla eller gå till Ålsta hage. Från Barkarbystaden kan du promenera genom Ålsta hage och vidare ut på Järvafältet. Parkeringsplats finns vid vägen Flyginfarten.

Kontakta oss

Järfälla kommuns servicecenter

Telefon: 08-580 285 00