Fruns backe

Mitt bland bilhandlare och verkstäder precis intill Järfällavägen ligger en plats som kallas Fruns backe.

Fruns backe är ett förhistoriskt gravfält med ett sjuttiotal gravar. Markerna tillhörde Veddesta gård en gång i tiden. Troligen har det bott människor här ända sedan järnåldern. I gravfältets södra del slingrar sig den gamla häradsvägen.

Det är ingen som säkert vet var namnet Fruns backe kommer ifrån. En gissning är att frun till någon av Veddesta gårds ägare var förtjust i platsen och ofta besökte den.

I skogsbacken växer många stora ekar och tallar. På marken finns blommor som den rosa gökärten och liten blåklocka. Det finns många fina små gläntor där man kan promenera och slå sig ner för en picknick.

Här står också en del av en runsten som flyttats hit från Äggelunda gård. Den övre delen av stenen är försvunnen sedan länge.

Faciliteter:
  • Kollektivtrafik
  • Nav
Hitta hit:

Ta cykeln till Fruns backe eller ta bussen från Jakobsbergs station till Kontovägen eller Veddesta gård.

Kontakta oss

Järfälla kommuns servicecenter

Telefon: 08-580 285 00