Görvälns naturreservat

Görvälns naturreservat är omväxlande. Landskapet är ett typiskt sprickdalslandskap, där bergspartier med barrskog växlar med låglänta dalgångar. I dalarna finns åkrar, hagmarker, lövskog och en lång strandremsa mot Mälaren. Växt- och djurlivet är rikt.

Det är lätt att ta sig fram med cykel på cykelbanor och grusvägar och till fots längs stigarna. Upplandsleden sträcker sig genom hela naturreservatet. Det finns flera badplatser och iordninggjorda rastplatser. Vid Bruket finns en skidbacke och mountainbike-bana. Nära Kallhäll och Sandvik finns elljusspår.

Inom naturreservatet hittar du många av Järfällas naturpärlor, se kartan och läs mer under respektive pärla.

Gåseborg är en fornborg som ligger högt belägen med vidsträckt utsikt över Mälaren. I Hummelmora hage växer jätteekar som är 600 år gamla. På Hummelmoraberget finns stora strandvallar av sten från den tid då havet nådde högt upp på bergssidorna.

Görvälns gård har anor sedan medeltiden och huvudbyggnaden uppfördes på 1600-talet. Gårdsmiljön är välbevarad och många besöker slottsparken. Från Görvälns slott är det lätt att vandra längs stranden mot Bruket och Görvälnsbadet.

I naturreservatets norra del finns Kallhällsbadet, Bolinderberget och odlingslandskapet vid Slammertorp, inte långt från Kallhälls pendeltågsstation.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av mycket högt värde för allmänhetens friluftsliv samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturhistoriska värden.

En del av naturreservatet är privatägt. Kom ihåg att ta hänsyn till hemfridszonen.

Att göra:
 • Naturreservat
Hitta hit:

Det finns flera entréer till naturreservatet. De norra delarna av reservatet nås enkelt från Kallhälls pendeltågsstation eller från parkeringen vid Kallhällsbadet (Fabriksvägen). Cykelvägar finns både till och i naturreservatet. Till exempel finns cykelväg hela vägen till Görvälnsbadet (längs Mälarvägen) och till Hummelmora hage och Sandudden (längs Vattenverksvägen). Där finns också parkeringar för reservatsbesökare. På sommaren går bussar till Görvälns slott och Görvälnsbadet från Jakobsberg. Södra delarna av reservatet kan du nå från till exempel busshållplatserna Sandviksskolan och Rågången (året runt). Läs mer om hur du hittar till naturpärlorna under respektive pärla.

Kontakta oss

Järfälla kommuns servicecenter

Telefon: 08-580 285 00

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200713005421 4 h80gy5.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200509082127 4 hwlkry.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210126223102 myphoto.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201122204250 16060741675818487441904199844996.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210212195437 hannah pinkmarius.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200414200640 4 j4f4nx.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200704215932 4 5z851j.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200726190251 img 0902 1 .jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200726211232 4 8qqpd7.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200504133541 4 1nppin2.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200517100231 4 1xfqxmf.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200509082127 4 hwlkry.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200424214512 img 3563.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20200726190251 img 0902 1 .jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  PG Outdoor & Fishing

  Det finns fina vandringsleder i Görvälns Naturreservat längs Mälaren. Jag filmade min vandring en vacker vinterdag.
  https://youtu.be/ujUkQt2Xgrs

  ungefär ett år