Molnsättra naturreservat

Molnsättra är en del av ett gammalt öppet odlingslandskap. Molnsättra gård har rötter tillbaka till medeltiden. Här betar fortfarande kor och hästar.

Ta cykeln till Bodaäng och vandra ut över hagarna. Här växer 600-åriga ekar tillsammans med hasselbuskar och stora tallar. Ekarna är magnifika och många av dem är ihåliga.

På stammarna kan man se den stora och knallgula svampen svavelticka. Den lever av eken som sakta ruttnar inifrån. Men långsamt går det, en ek med svavelticka kan leva i flera hundra år. En annan svamp som växer på ekstammar är oxtungsvampen. Den är rödaktig och både ser ut och känns som en stor fuktig tunga.

Tack vare att markerna hålls öppna av betande djur kan flera ovanliga växter, insekter och fågelarter leva här. Ängsklocka, ängsskallra och gökblomster är några blommor som trivs här.

En nöjd liten fågel

Du som kommer hit på våren kan även leta efter den lilla fågeln stenskvätta. Den är ljusgrå och har en svart mask över ögonen. Stenskvättan är en fågel med små krav på tillvaron. Bara det finns ett par stenar som ligger i öppen mark så är den nöjd. Det spelar inte heller någon roll om stenarna ligger i Skåne eller högt upp i fjällen.

Marken i naturreservatet är privatägd. Kom ihåg att ta hänsyn till hemfridszonen, betesdjuren och annan verksamhet vid gården.

Järvaleden går genom Molnsättra naturreservat. Du kan följa den norr- eller söderut för att nå andra delar av Järvafältet.

Att göra:
  • Nav
  • Naturreservat
Hitta hit:

Du kan gå eller cykla från Enköpingsvägen uppför Molnsättravägen till naturreservatet. Närmaste busshållplats är Molnsättra. Parkering finns vid koloniområdet vid Molnsättravägen, till vänster efter tunneln under E18.

Du kan också nå området norrifrån, från parkeringen öster om Kallhälls villastad, nära Bodaäng.

Kontakta oss

Järfälla kommuns servicecenter

Telefon: 08-580 285 00