Slammertorp

Strax söder om Bolinderberget ligger Slammertorp, två små röda stugor som används av Kallhälls scoutkår. Den äldsta av stugorna är från 1700-talet men gården har funnits sedan 1500-talet. Livet på Slammertorp var hårt. Torparen skulle bruka sin egen jord, och samtidigt arbeta på Görvälns gods som torpet hörde till.

Åkrarna vid Slammertorp är uppdelade i två stora gärden. De bär spår efter det mycket gamla tvåsädessystemet som var vanligt ända in på 1800-talet. Ett år brukades det ena gärdet medan det andra fick vila och nästa år gjorde man tvärtom. De här åkrarna gav ändå dåliga skördar och därför var Slammertorp ofta obebott.

Idag kan vi njuta av ett fint odlingslandskap. På somrarna betar fåren söder om Slammertorp.

Ekens viktiga roll i naturen

I skogsbrynen längs åkrarna växer stora ekar. Gamla ekar är viktiga för den biologiska mångfalden. De kan hysa hundratals arter av insekter, lavar och svampar. Samtidigt som ekar kan växa till större omfång än något annat svenskt träd så är de mycket känsliga för konkurrens. Om ekarna blir skuggade av andra träd dör grenarna snabbt och till slut dör hela eken. Kommunen röjer därför bort yngre träd, så att ekarna ska kunna växa sig stora.

Tillgänglighet:
  • Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Kollektivtrafik
  • Nav
Hitta hit:

Från Kallhäll kan du cykla eller promenera till Slammertorp. Om du kommer med pendeltåg tar du till vänster vid utgången från Kallhälls station. Parkering finns vid Kallhällsbadet.

Kontakta oss

Järfälla kommuns servicecenter

Telefon: 08-580 285 00