Area main nature reserve@2x Västra Järvafältets naturreservat

Västra Järvafältet är ett stort varierat naturområde. Det är ett gammalt kulturlandskap med betande djur, sjöar, strandängar och skogsområden. Här trivs många olika växt- och djurarter. Det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots längs grusvägarna och det finns flera iordninggjorda rastplatser. Järvaleden sträcker sig genom hela reservatet.

Inom naturreservatet hittar du flera av Järfällas naturpärlor, se kartan och läs mer under respektive pärla.

Säbysjön är en välkänd fågelsjö. Säby gård är byggnadsminne och i magasinet finns idag ett café. Igelbäcken börjar vid Säbysjön och rinner söderut genom reservatet.

Översjön är en vacker sjö i norra delen av naturreservatet. Vid Granskog och Tånglöt finns motionsspår och ibland skidspår på vintern. Vid Finnängen och Nysved finns lämningar av gamla torp. I närheten av Rocksta gård finns en rastplats och en fornborg.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av mycket stort värde för allmänhetens friluftsliv samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturella värden.

Skötseln av naturen i reservatet är inriktad på att bevara och utveckla den biologiska mångfalden samtidigt som naturen ska vara lättillgänglig och attraktiv för besökare.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Det finns flera entréer till naturreservatet, t.ex. via Säby gårds väg, Tånglötsvägen och Granskogsvägen. Vid dessa finns busshållplatser i närheten och parkeringar för reservatsbesökare. Det är lätt att cykla eller gå till reservatet, många delar ligger nära bostadsområden. Läs mer om hur du hittar till naturpärlorna under respektive pärla.

Kontakta oss

Järfälla kommuns servicecenter

Telefon: 08-580 285 00

Vill dit
 • Default avatar
 • 20200527141836 4 1aan0py
 • 20200514143132 4 1pdbaw1
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200509082127 4 hwlkry
 • Default avatar
 • 20200507113842 4 1mvlv14
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20191130110523 4 o557nh
Var där
 • 20200804100504 4 1xxfqht
 • 20200504133541 4 1nppin2
 • Default avatar
 • 20200704215932 4 5z851j
 • Default avatar
 • 20200726190251 img 0902 1
 • Default avatar
 • 20200730203755 4 1ixoks4
 • 20200517100231 4 1xfqxmf
 • 20200509082127 4 hwlkry
 • Default avatar
 • 20200414113305 4 1cpkq3u
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • 20200726190251 img 0902 1

  PG Outdoor & Fishing

  Järvafältet är väldigt vackert och omväxlande. Jag gick en tur från Granskog till Säbysjön och lagade mat. Jag gjorde en film som finns på min youtube kanal PG Outdoor & Fishing https://youtu.be/S6EwVr-ec0k

  2 månader