Area main nature reserve@2x Bottnaryds urskog

Naturreservatet Bottnaryds urskog är en mycket gammal barrskog, märkt av ålder och vind. Martallarna är grova och vridna. Torrakor (torkade träd) och omkullfallna träd ligger orörda och berättar om hur de en gång besegrats av vädrets makter.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Jonkopings kommun logotyp svart

Lisa Bergström

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.