Area main nature reserve@2x Krakhultabäcken

Krakhultabäcken är ett vattendrag i form av strömmande vatten. Bäcken mynnar ut i Nissan och utgör exempelvis en viktig reproduktionslokal för öringen. Området är utpekat som nationellt särskilt värdefullt med avseende på natur och fiske.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Jonkopings kommun logotyp svart

Lisa Bergström

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Dag Fredriksson

  På vägen dit passeras den kulturhistoriskt intressanta Vallgårdaterassen. Reservatet är ganska svårtillgängligt och parkering saknas. Vändplats finns dock efter infotavlan i västra delen av reservatet. Finns en vandringsled längs Nissan som leder till (eller från Spaafors stiftsreservat - testa den!

  ungefär 4 år