Area main nature reserve@2x Strömsholmsskogen

Strömsholmsskogen är en lövskog som ligger precis intill Huskvarnaån, mitt mellan sjöarna Ylen och Ramsjön. Området är låglänt och mycket blött, dels av vatten från ån och dels av de kärr som finns i skogen. Här växer lövsumpskog och flera av de gamla träden har bildat rejäla socklar.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Jonkopings kommun logotyp svart

Lisa Bergström

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

Vill dit
 • Default avatar
Var där
 • 20200522172030 4 169psa3
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Dag Fredriksson

  Ett riktigt våtmarksrike. För den botaniskt och ornitologiskt intresserade framför allt. Området är ganska otillgängligt och stövlar är nödvändiga.

  ungefär 4 år