Area main nature reserve@2x Västanå

Från hällmarkstallskog till frodig ädellövskog. En vandring genom Västanå naturreservat bjuder på kontraster. I den övre delen av branten växer tallarna direkt på berget medan den nedre delen är täckt av lummig lövskog med många av våra ädla lövträd. I norra delen av reservatet rinner Röttleån genom en djup ravin.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Jonkopings kommun logotyp svart

Lisa Bergström

Friluftsstrateg

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190824121807 4 13d28r6
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Dag Fredriksson

  Härlig bokskog som i branten mot golfbanan övergår till tallmosse, faktiskt.

  mer än 3 år