Area main nature reserve@2x Västanå

Från hällmarkstallskog till frodig ädellövskog. En vandring genom Västanå naturreservat bjuder på kontraster. I den övre delen av branten växer tallarna direkt på berget medan den nedre delen är täckt av lummig lövskog med många av våra ädla lövträd. I norra delen av reservatet rinner Röttleån genom en djup ravin.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Jonkopings kommun logotyp svart

Lisa Bergström

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

Vill dit
 • 20200924204310 4 12905gc
 • 20200406125605 4 vi1iqn
 • 20200522074128 b08ca1f2 55e5 6307 b250 ac2610230610 profile 150 square
 • Default avatar
 • 20200730141717 4 1oyuh06
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200411212854 4 1w0xuo2
 • Default avatar
Var där
 • 20200924204310 4 12905gc
 • 20200905193952 4 vhnmxg
 • 20200621141011 4 y2b7pn
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190824121807 4 13d28r6
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Dag Fredriksson

  Härlig bokskog som i branten mot golfbanan övergår till tallmosse, faktiskt.

  ungefär 4 år