Area main nature@2x Vretaholms eklandskap

Vretaholm strax norr om Gränna är kontrasterna stora mellan åkerlandskapet närmast Vättern och förkastningsbrantens lövskogar. I västsluttningen ovanför gamla riksvägen ligger dels betesmarker, dels fina lövskogsområden. Betesmarken har ett trädskikt av ek där flera av träden är mycket gamla och grova.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
  • Area main animal sanctuary@2x Fågelskyddsområde
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering

Kontakta oss

Jonkopings kommun logotyp svart

Lisa Bergström

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.