Harpebolsnäset

Vid första anblicken ser skogen i naturreservatet vanlig och ganska tråkig ut med likåldriga granar. Inget kan dock vara mer felaktigt. Bland granarna växer hassel och en för länet unik kärlväxtflora, men det finns också många ovanliga svampar.

Växtligheten är tydligt påverkad av kalk från berg och morän. Flest kärlväxtarter hittas i anslutning till stråk av rörligt vatten. Här växer skogsstarr och skärmstarr samt vissa år mängder av skogsbräsma och springkorn.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Harpebolnäset ligger cirka 16 kilometer söder om Katrineholm.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Kommunikationsavdelningen

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan