Area main nature reserve@2x Harpebolsnäset

Vid första anblicken ser skogen i naturreservatet vanlig och ganska tråkig ut med likåldriga granar. Inget kan dock vara mer felaktigt. Bland granarna växer hassel och en för länet unik kärlväxtflora, men det finns också många ovanliga svampar.

Växtligheten är tydligt påverkad av kalk från berg och morän. Flest kärlväxtarter hittas i anslutning till stråk av rörligt vatten. Här växer skogsstarr och skärmstarr samt vissa år mängder av skogsbräsma och springkorn.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Harpebolnäset ligger cirka 16 kilometer söder om Katrineholm.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert

Kommunekolog/Miljöstrateg