Himlingeåsen

Himlingeåsens naturreservat är knappt 22 hektar stort och utgörs av ett ca två kilometer långt åsparti som sträcker sig genom det omväxlande jordbrukslandskapet i centrala delen av Floda församling. Åsens yta upptas till största delen av hagar och öppna betesmarker, där stensättningar och gravfält tyder på en gammal kulturbygd.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Reservatet nås lättast från vägen mellan Sköldinge och Floda via avtagsvägen mot Himlinge. En iordningställd p-plats finns i reservatets södra del.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert