Jättens handfat

Jättens handfat är en typisk dödisgrop och bildades när isblock föll ner i botten på isälven, då inlandsisen smälte för cirka 10 000 år sedan. Isblocket bäddades in av grus och sand och när isen smälte uppstod en så kallad ”dödisgrop”.

Skogsområdet i Forssjö friluftsområde kallades förr i tiden för Glisa eller Glysamon och spelade en stor roll i folkfantasin. Enligt sagan bodde jättekvinnan Glysa på Glysamon. En dag hade hon bestämt sig för att dricka ur Djulösjön, som var ett hinder under hennes färder till Kolmården. Hennes tilltag uppmärksammades dock av trollen i Gatstuberg och Glysa flydde, förföljd av trollen ända till Skirtorp. Där först fick hon tid att kasta sitt vatten, som blev en hel sjö. Nordväst om området ligger också Glysas grav, en stor skeppssättning från äldre järnåldern. Sägnen säger att Glysa dödades av troll och begravdes där.

Att göra:
  • Kulturmiljö
  • Vandring
  • Naturvärde
  • Löpning
Hitta hit:

Jättens handfat hittar du i Forssjö friluftsområde. Forssjö friluftsområde når du bäst via parkeringsplatsen som ligger längst med Bruksvägen, en kort bit utanför Forssjö, söder om friluftsområdet.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert