Trail main hiking@2x Munkleden

Munkleden är en historisk led som lockar till en behaglig tur längs Öljarens strand, i Julita. Leden är cirka 1 kilometer lång och markerad med skyltar, som berättar om munkarnas tid.

Munkleden är den väg som munkarna vandrade mellan Julita kloster och Julita kyrka. Denna väg ska ha varit mycket betydelsefull under mer än hundra år, och med stor sannolikhet använts under klostrets hela 350-åriga historia.

Munkarna färdades på vattnet längs Öljarens strand och vintertid också på isen, men de vandrade också under bön och meditation och vägen mellan kyrkan och klostret trampades genom århundradena av tusentals fromma fötter.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 1.0 km
Hitta hit:

Leden utgår från ICA Nära Julitahallen, Doktorsvägen 1 i Julita.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert