Ormsjöbergen

Reservatet ligger i de mer ödsliga delarna av kommunen. Här kan man strosa en hel dag i lugn och ro utan att träffa någon människa.

Området består av ett stort hällmarksområde med gammal tallskog. En del av tallarna uppskattas vara kring 300 år gamla. Här finns gott om död ved i form av lågor och högstubbar. En hel del ovanliga insekter och vedsvampar är beroende av död ved bland annat har skalbaggen bronshjon hittats. I övrigt finns här bland annat knärot, långflikmossa och grovticka.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet ligger ca 7 km nordväst om Hälleforsnäs järnvägsstation, på norra sidan om Flensjön.

Det är inte så lätt att ta sig hit då det är en bit från allmän väg. En rejäl matsäck kan vara bra att ta med sig.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert