Ritorp

För den som vill uppleva en skog med många gamla och grova träd är Ritorpsreservatet värt ett besök. Trädens medelålder bedöms vara ca 160 år, men det finns betydligt äldre tallar. Här finns viktiga miljöer för vedsvampar och insekter. De gynnas av de gamla träden och att det finns en hel del död ved.

Här i gammelskogen trivs grönpyrolan tillsammans med orkidén knärot. Tallticka som är beroende av gamla tallar kan ses på flera ställen. Den vackra och säregna blomkålssvampen kan hittas vissa år.

Området är bitvis svårframkomligt på grund av mycket block. Genom området finns dock en markerad vandringsled.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Det finns tillgång till en mindre parkering för bilar vid reservatet.

Hitta hit:

Reservatet är beläget cirka 4,7 km norr om Julita kyrka.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert