Area main nature reserve@2x Skirtorpssjön

I naturreservatet Skirtorpssjön kan du se tydliga spår av istiden. Naturreservatet ligger på en rullstensås och på åsen finns åsgropar och flyttblock. Naturreservatet är en del av Katrineholmsåsen. Det är ett populärt friluftsområde med stigar och en motionsslinga. Sörmlandsleden passerar också genom reservatet och tar dig förbi de sevärda åsgroparna.

Groparna vid Skirtorp har i forna tider tillskrivits jättarnas verksamhet och benämns därför Jättens handfat, Jättens tvålkopp och Glysas källare. Glysa var en jättekvinna som enligt sägnen ligger begravd i en skeppsformad stensättning – Glysas grav – strax nordväst om reservatet.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet Skirtorpssjön ligger cirka fem kilometer sydost om Katrineholms tätort. Du finner naturreservatet utmed väg 52 mellan Katrineholm och Nyköping. Kollektivtrafik: Hållplatsen "Glysas grav" ligger några hundra meter väster om naturreservatet. Hållplatsen trafikeras av buss 765.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert

Kommunekolog/Miljöstrateg