Strandhagen

Strandhagens naturreservat är ett lövskogsområde som ligger i nära anslutning till sjön Öljaren. Områdets höga värden är i första hand knutna till lövskogen av björk, asp och hassel, gamla träd och död ved. Större delen av marken ligger i skugga även soliga sommardagar vilket gör att många skuggtåliga lundväxter breder ut sig, exempelvis trolldruva, vätteros och ormbär. I naturreservatet förekommer flera intressanta arter.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet ligger ca 4 km söder om Äsköping i Julita församling, på sydöstra sidan av sjön Öljaren. Från Äsköping åker du söderut mot Gimmersta. Åk förbi Gimmersta och allén som kantar vägen. Fortsätt ytterligare cirka 2,5 km. Vid busshållplatsen Galisatt finns en grusväg in till höger som leder till reservatet och en parkering.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert