Tolmon

Tolmon är en del av de stora åsbildningarna. Hela fältet är rikt på åsgravar och åsgropar.

Längs krönet på åsen går en gammal landsväg, som är omtyckt för promenader och cykling.

Inom reservatet finns även en stor fornlämning – Tolsgrav, en skeppsformad stensättning, belägen norr om Tolsjön.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet är beläget öster om väg 52 (Nyköping-Katrineholm), sydöst om Ericsberg.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert