Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Place main birds@2x Tornstugan

Tornstugan består av en drygt 80 kvadratmeter stor byggnad med ett sju meter högt utsiktstorn. När stugan hålls öppen av föreningsmedlemmar från Ornitologiska föreningen eller Naturvårdsföreningen, når du tornet inifrån stugan. Vid andra tider kan du via en trappa på tornets utsida komma upp till en balkong för fri sikt över sjön.

Intill det nya fågeltornet finns ett stort upphöjt trädäck som rörelsehindrade enkelt kan nå för att se ut över sjön.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning

Kontakta oss

Linda Aldebert

Kommunekolog/Miljöstrateg

  • Vz7qhdkxph310bv2iimt

    Över 900 000 kronor i bidrag till Katrineholm för lokala naturvårdssatsningar

    Katrineholms kommun 20 mar

    Nio naturvårdsprojekt i länet tilldelas drygt 2,3 miljoner kronor i bidrag från Länsstyrelsen i år. Fem av länets kommuner har sökt och fått bidrag. Katrineholm är en av kommunerna och har beviljats 911 600 kronor för tre olika projekt. Ett av projekten handlar om att göra tätortsnära natur mer tillgänglig för katrineholmarna. – Det är väldigt roligt att ha möjlighet att genomföra dessa satsningar på de fina naturvärden som finns på gångavstånd från centrala Katrineholm. ...