Valla gårds viltvatten

Här kan de flesta änder ses. En skrattmåskoloni finns vissa år och svarthakedopping häckar ibland. På de kringliggande fälten ses rastande gäss under våren. Det är mest sädgäss men även en del bläsgäss och spetsbergsgäss. De öppna markerna drar till sig många rovfåglar. bl.a. kungsörn och pilgrimsfalk.

Eftermiddagarna är bäst då det åtminstone klara dagar är besvärligt motljus på förmiddagarna.

Att göra:
  • Fågelskådning
Hitta hit:

Beläget längs väg 52 ca 2 km söder om Stora Malms kyrka.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Kommunikationsavdelningen

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan