Place main birds@2x Valla gårds viltvatten

Här kan de flesta änder ses. En skrattmåskoloni finns vissa år och svarthakedopping häckar ibland. På de kringliggande fälten ses rastande gäss under våren. Det är mest sädgäss men även en del bläsgäss och spetsbergsgäss. De öppna markerna drar till sig många rovfåglar. bl.a. kungsörn och pilgrimsfalk.

Eftermiddagarna är bäst då det åtminstone klara dagar är besvärligt motljus på förmiddagarna.

Att göra:
  • Place main birds@2x Fågelskådning
Hitta hit:

Beläget längs väg 52 ca 2 km söder om Stora Malms kyrka.

Kontakta oss

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert

Kommunekolog/Miljöstrateg