Räckeskog

Räckeskogs naturreservat ligger i ett ålderdomligt kulturlandskap med ekrika lövskogar, kuperade beteshagar och böljande sädesfält.

Fakta

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Axel Karlsson

Kultur- & Fritidshandläggare

Kinda kommun
Stora Torget 5
KISA