Area main nature reserve@2x Törnevik

På vägen mellan Rimforsa och Nykil ligger Törneviks naturreservat. Här utbreder sig öppna och trädklädda naturbetesmarker i ett vackert och småkulligt landskap. I väster klänger äldre lövträd och granar i en brant sluttning. Floran i området är anmärkningsvärt artrik med många växter knutna till forna tiders ängsmarker och beteshagar.

Fakta

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

From the 23/34 go west in the roundabout on Ulrikavägen. In Muggebo there will be a turnoff towards Törnevik. Follow that road until you reach Törnevik and the nature reserve will be to the left.

Kontakta oss

Axel Karlsson

Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA (org. nr. 212000-0399)