Väsby branter

Strax norr om Slätmon ligger ett område med skog som är nästintill helt obrukat. Marken är blockig och här finns det gott om grova granar och tallar. Den rikligt förekommande döda veden ger boendemiljöer till stor mängd insekter, mossor lavar och svampar.

Fakta

Förvaltare: Kinda Kommun

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Axel Karlsson

Kultur- & Fritidshandläggare

Kinda kommun
Stora Torget 5
KISA