Trail main hiking@2x Blåvättnerna – Stensjön, Hallandsleden

Vid sjön Blåvättnerna börjar Hallandsleden och möter Bohusleden norrifrån. Leden går delvis uppe på Göteborgsmoränens åsrygg. Leden passerar sjöarna Stora Iglakärr, Lilla Iglakärr och Stensjön. Landskapet är måttligt kuperat och i huvudsak bevuxet med barrskog.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 12.0 km