Fjärås Bräcka, Naturreservat

Från Naturum Fjärås Bräcka har du en storslagen utsikt, i väster över hav, skogar och åkrar och i öster över sjön Lygnern och den vackra naturen. Bräckan är en mäktig israndbildning som reser sig 60 meter över den halländska kustslätten. Naturum erbjuder utställningar, aktiviteter och kafé. Du kan välja bland flera leder i reservatet för att uppleva bräckan och lära dig mer om dess natur och spännande fornminnen.

Denna jättelika grus- och moränvall bildades under slutet av den senaste istiden när isen smälte undan. Under istiden låg Bräckan under havsytan, men i takt med att isen smälte och det kolossala trycket lättade började landet sakta att höja sig. Idag reser sig Bräckan 60 meter över den halländska kustslätten. Vid klart väder kan man se Lygnerns innersta del drygt en och en halv mil bort och västerut öppnar sig ett vidsträckt slättlandskap. I fjärran skymtar även Kungsbackafjorden. Flera vandringsleder finns i reservatet. En stigbroschyr hittar du på naturum. För den som vill svalka sig en varm sommardag finns det en badplats i I Lygnern.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.