Gäddevik naturreservat

Gäddevik ligger vid Lygnerns strand och består av två skogsklädda uddar som skjuter ut i sjön. Reservatet är vackert att besöka på våren när bokarnas nyutslagna blad ger en skir grönska. En vandringsled på cirka 1,5 kilometer finns på den norra udden. På sommaren kan du bada från både sandstrand och klippor.

Gäddevik finns sprickdalar, klippstränder, berghällar, vattendrag, bäckdalar och värdefulla ädellövskogar. Reservatet består till stor del av ek-och bokskog men här finns även mindre områden med lövblandskog och lövsumpskog. En mindre del av sjön Lygnern ingår också i reservatet.

Att göra:
  • Naturreservat