Grevens runda

Följ vägen över åkrarna tills du kommer till Storeskog, sväng då av till höger. Fortsätt längs vägen tills du kommer in i skogen, ta där av till vänster vid grön markering.

Stigen leder dig rakt genom Storeskog, i delvis kuperad terräng med trappor. Titta gärna på den vackra utsikten över Kungsbackafjorden vid det gamla stenröset! Stigen leder så småningom tillbaka till vägen mellan åkrarna, följ den till Stormhult och ta där av till höger, där stigen går genom vacker bokskog. Den sista biten av stigen går på en mur som kan vara lite svår att gå på.

Fakta

Tjolöholmshalvön är känd för sitt rika djur- och växtliv, och har stora natur- och kulturvärden av nationellt och internationellt intresse. Här finns mängder av promenadstigar som passerar naturskyddade gammelekar, strandängar, utsiktpunkter, karga klippstränder och lummiga ädellövsskogar. Det finns ett rikt fågelliv och stor biologisk mångfald med åtskilliga ovanliga arter.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
  • Löpning
  • Promenad
Längd: 5.5 km
Parkering:

Du parkerar på anvisad parkeringsplats vid slottet.

Kontakta oss

Kungsbacka Direkt

Telefon: 0300-83 40 00