Jägarns stig

Följ vägen över åkrarna tills du kommer till Storeskog, sväng då av till höger. Vägen går längs skogsbrynet och sedan längs havet. Längre fram blir stigen kuperad, med en del trappor. Missa inte utsikten från berget ovanför den södra udden!

Stigen går tillbaka förbi Mellanskog och Stormhult. Där vattnet går in är murar uppförda för att torrskodd komma över. Idag har murarna delvis rasat på vissa ställen och kan vara svåra att gå på. Stigen leder fram till vägen mot badstranden, där du kan välja att ta till vänster och återvända till parkeringen, eller gå till höger för att komma till badstranden och slottsträdgården.

Fakta

Tjolöholmshalvön är känd för sitt rika djur- och växtliv, och har stora natur- och kulturvärden av nationellt och internationellt intresse. Här finns mängder av promenadstigar som passerar naturskyddade gammelekar, strandängar, utsiktpunkter, karga klippstränder och lummiga ädellövsskogar. Det finns ett rikt fågelliv och stor biologisk mångfald med åtskilliga ovanliga arter.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
  • Löpning
  • Promenad
Längd: 5.5 km
Parkering:

Du parkerar på anvisad parkeringsplats vid slottet.

Kontakta oss

Kungsbacka Direkt

Telefon: 0300-83 40 00