Kungsbackafjorden, Naturreservat

Kungsbackafjorden rymmer ett femtiotal öar och skär och är Hallands största naturreservat. Sol, bad och fiske lockar årligen tusentals besökare. För att nå öarna behöver du ha tillgång till båt.

Reservatet mäter hela 5 200 hektar varav ungefär 500 hektar utgörs av öar, land, klippor och skär. De fem största öarna är Kalvö, i inre delen, och Ramnö, Vindö, Hällesö och Brokö närmare mynningen. Det är tillåtet att tälta i enlighet med allemansrätten på Brokö. Tältning är tillåten på hela ön.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.