Näsbokrok naturreservat

Längst ut på Ölmanäshalvöns spets ligger naturreservatet Näsbokrok. Hav och vind har format ett kargt men vackert landskap med klapperstensfält, klippor och vidsträckt ljunghed. Här finns det en promenadvänlig slinga där även den som har svårt att gå, eller som vill ha med sig en barnvagn, lätt kan ta sig fram.

Slingan är 1,4 kilometer lång och för den som behöver stanna och vila benen eller sätta sig ner och ta en kopp kaffe finns flera möjliga rastplatser längs vägen. En tillgänglighetsanpassad toalett finns vid parkeringsplatsen och på parkeringsplatsen finns även bord och toalett som är tillgänglighetsanpassade.

En rejäl spång leder besökarna över de sankare partierna, på ett par ställen finns särskilt breda passager där två rullstolar kan mötas. När spången slutar tar en bred grusgång vid som leder vidare mot reservatets västra delar.

Den tillgänglighetsanpassade slingan berör bara en mindre del av reservatet. För de som föredrar att röra sig mer fritt finns en längre och inte lika tillrättalagd slinga som leder ut till de mer avskilda klapperstensfälten i söder.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.