Oxhagen, Naturreservat

Oxhagen är en skogsklädd sydsluttning vid Lygnerns norra strand. Reservatet är svårframkomligt och inte anpassat för friluftsliv, terrängen sluttar starkt och i skogen finns det många omkullfallna träd.

Sluttningen täcks till stor del av frodig urskogsartad blandlövskog av ek, klibbal, lind och björk. Terrängen höjer sig trappstegsvis genom bergbranter och mellanliggande terrasser. I reservatets högre delar växer gammal högvuxen ekskog.

Fakta

Dominerande naturtyper: Blandlövskog och ekskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 5,4 hektar

Skyddat sedan: 1997

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Oxhagen ligger i Kungsbacka kommun.Vägbeskrivning: Reservatet ligger precis norr om Lygnen, ungefär mittemellan Fjärås och Sätila. Parkering och vägvisning saknas. Reservatet är inte anpassat för friluftsliv.

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.